Política de privacitat

En EDITORIAL NADAL- ARCADA, S.L. li hem sol·licitat que ens comuniqui alguns de les seves dades personals per a poder donar curs a la relació que mantenim totes dues parts, i per a poder fer altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L.

CIF: B-43619436

Adreça: CARRER FUSTERS Núm. 61. POL. IND. VALLS. 43800 VALLS – TARRAGONA

Persona de contacte: RAMON PALLARÉS

Telèfon: 97 760 02 08

E-mail: ramon@nadaledarca.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre Vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que s’estimi convenient per a la citada finalitat. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre totes dues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

Editorial Nadal Edarca podrà modificar les Condicions Legals sense prèvia notificació als usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través d’Editorial Nadal Edarca. En tot cas, abans d’utilitzar els serveis, es podran consultar les Condicions Legals.

 • L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’anterior apartat. No existeix un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d’exercici de drets ha d’acompanyar-se d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en EDITORIAL NADAL-ARCADA, S.L. ens les ha proporcionat Vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluida entre totes dues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatius:

 • Nom i Cognoms.
 • Adreça postal.
 • DNI/NIF/CIF
 • Telèfons.
 • Adreça de correu electrònic.
 • Signatura.

Dades bancàries:

Tots els necessaris per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancària, targetes de crèdit/ dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

 • No es tracten categories especials.

Altres tipus de dades:

 • Transaccions de béns i serveis: Béns i serveis subministrats i/o rebuts per l’afectat. Transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions.
 • Econòmics financers i d’assegurances: Ingressos, rendes, inversions, béns patrimonials, crèdits, prestem, avals, plans de pensions, jubilació, dades econòmiques de nòmina.

No es tracten dades especialment protegides.